Workshop

Program workshopu Populární kultura ve střední a východní Evropě před první světovou válkou

Praha, 24. října 2014, Šporkúv Palác, Hybernská 3, místnost 303

pdf programu

8:45, Panel I (v češtině a slovenštině)
Robert KULMIŃSKI (Varšavská univerzita): Zdroje masové kultury na českém území – úvod do studia

Rastislav TÓTH  (Trnavská univerzita): Kultúrny dôsledok priemyslovej revolúcie ako príprava k vojne

Lenka PROCHÁZKOVÁ (Historický ústav AV ČR): Genderové konstrukty v dívčích románech konce dlouhého 19. století

Markéta HOLANOVÁ (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Sešitové detektivky v 1. polovině 20. století v Německu a v Čechách – srovnání edičních řad

Michal JAREŠ (Ústav pro českou literaturu AV ČR): „A Israel Kafka?“ (Nad Pražskou čarodějkou Francise Mariona Crawforda)

10:30, přestávka

 

10:45, Keynote address: Nathaniel D. WOOD (University of Kansas): The Interurban Matrix: The Dissemination of Local and Transnational Popular Culture in the Boulevard Press.

11:30,  přestávka

 

12:00 Panel II

Klaus HOEDL (University of Graz): Jewish music halls in Vienna around 1900

Viktor VELEK (University of Ostrava): Tamburitza music – a connecting factor of Slavic minorities in Vienna in the “long 19th century”

Bogdan-Vlad VĂTAVU (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca): An indicator of a delinquent subculture? 19th century Romanian popular culture on banditry[*]

13:30, přestávka na oběd

 

15:00 Panel III
Jana DORČÁKOVÁ (Charles University in Prague): The development of sensational press in Czech lands at the turn of the 20th century

Marko LOVRIĆ (University of Zagreb): The Satirical Magazine “Koprive” and the Political, Social and Cultural Climate in the Early 20th Century Croatia

Łukasz BISKUPSKI (University of Social Sciences and Humanities, Warsaw): Double birth of cinema in Russian Poland – the case of Łódź

16:10,  přestávka

 

16:30 Panel IV

Filip Šimetin ŠEGVIĆ, Nikolina Šimetin ŠEGVIĆ (University of Zagreb): Mass Manifestations and Aspects of Urban Popular Culture in Zagreb during the Second Half of the 19th Century

Karel ŠIMA (Centre for the study of popular culture, Prague): Four Antinomies of Mushrooming. On the Origin of Modern Mushrooming in Czech Lands

Filip HERZA (Charles University in Prague): Freakshow and the Imaginations of the Collective Body of Nation

17:50,  přestávka

 

18:10 Panel V
Juozapas PAŠKAUSKAS (Vilnius university): Private photo-collections and beginnings of mass culture in 19th century Lithuania

Matteo BERTELÉ (Ca‘ Foscari University of Venice): The Russian illustrated postcard as an object of imperial popular culture

19:00, zakončení workshopu

 

Workshop je součástí projektu “Počátky populární kultury v českých zemích” (GP13-39799P) Grantové agentury České republiky.

Workshop

Call for papers

Workshop: Populární kultura ve střední a východní Evropě před první světovou válkou

24. 10. 2014, Praha

Centrum pro studium populární kultury a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

Uzávěrka pro zaslání abstraktu: 10. 9. 2014

Záměrem workshopu je diskutovat nad tématy spojenými s ranou masově šířenou populární kulturou v oblasti střední a východní Evropy, zejména v souvislosti se zásadními společenskými a politickými změnami probíhajícími na přelomu 19. a 20. století.

Pokračování textu