Workshop

Call for papers

Workshop: Populární kultura ve střední a východní Evropě před první světovou válkou

24. 10. 2014, Praha

Centrum pro studium populární kultury a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

Uzávěrka pro zaslání abstraktu: 10. 9. 2014

Záměrem workshopu je diskutovat nad tématy spojenými s ranou masově šířenou populární kulturou v oblasti střední a východní Evropy, zejména v souvislosti se zásadními společenskými a politickými změnami probíhajícími na přelomu 19. a 20. století.

Procesy industrializace a urbanizace přispěly v průběhu 19. století k  hlubokým změnám ve vývoji společnosti a její kultury. Masivní přesun obyvatel z venkova do velkých měst znamenal pro jejich nově příchozí obyvatele přerušení kontaktu s venkovskými kulturními tradicemi, v nichž vyrůstali. Hledali si proto kulturu, která by odpovídala jejich novému způsobu života ve velkoměstských aglomeracích. Většina příchozích profitovala z probíhající průmyslové revoluce a stala se součástí nové sociální vrstvy stmelené vznikajícími komerčními formami kultury, na jejichž konzumaci si byli schopni ve městech vydělat. S přesunem do měst souviselo i kvalitnější vzdělání a nárůst volného času. Postupná demokratizace společnosti spojená se zvyšující se rolí mas v politickém životě vedla k rostoucímu zájmu nejširších vrstev o veřejný život. Rozvíjející se masová média umožnila přerod populární kultury z původních lidových forem. Kultura se zároveň demokratizovala, přestávala být vlastnictvím elit a stávala se dostupnou i dalším skupinám.

Badatelé jako Fritzsche (1996), Kulmiński (2009), Short (2003) či Wood (2010) naznačují, že tento proces proběhl ve střední Evropě až na přelomu 19. a 20. století, kdy situace ve středoevropských velkoměstech umožnila úspěšně převzít globální vzory masově produkované populární kultury a adaptovat je pro místní publikum, jeho specifické hodnoty, přesvědčení a touhy.

Pro workshop tedy hledáme příspěvky zabývající se tématy produkce, distribuce a recepce dobové populární kultury či zaměřené na její různé formy a obsahy v druhé půlce devatenáctého a na začátku 20. století. Uvítáme abstrakty zaměřené například na různé způsoby adaptace a mísení globálních kulturních vzorů, utváření nových lokálních forem, jejich srovnání napříč regiony či případové studie produkce, obsahových analýz i konzumace dobových populárních produktů. Ve středu našeho zájmu jsou tedy i dobová populární média, žánry a aktivity jakými byly například populární noviny a časopisy, brakové knihy, populární divadlo, varieté, hudební nahrávky, filmová promítání, masové sportovní aktivity a fanouškovství, trávení volného času, konzumní vzorce a další.

Workshop bude veden v českém a anglickém jazyce.
Hlavní řečník: Nathaniel D. Wood, University of Kansas

V případě zájmu o účast pošlete prosím svůj abstrakt (do 300 slov) a krátkou biografickou informaci na adresu jakub.m@post (Jakub Machek) do 10.9.
Pro mimopražské účastníky bude zajištěno ubytování.
Publikace příspěvků na webu projektu bude honorována.

S jakýmikoliv dotazy se prosím obracejte na:
Jakub Machek,
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
jakub.m@post.cz

Workshop je součástí projektu “Počátky populární kultury v českých zemích” (GP13-39799P) Grantové agentury České republiky.

4 komentáře u „Workshop“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.