Pikantní a senzační týdeníky

mládeneček

Studie

Łukasz Biskupski – The Abyss at Łódź: in the context of ‘agitation films’

 

Jana Dorčáková – The Development of Czech Tabloids before First World War

 

Blanka Hemelíková – K počátkům české detektivní literatury: Z pamětí anglické detektivky Ady Paulsonovy (Mezi replikou a inovací)

 

Filip Herza – Freakshow and the Imaginations of the Collective Body of Nation

 

Michal Jareš –  „A Israel Kafka?“ (Nad Pražskou čarodějkou Francise Mariona Crawforda)

 

Daniela Javorics – Vienna’s World Fair 1873 as a spectacle for the masses?

 

Tomáš Kavka – Poštovní knížky – svérázný literární žánr pro drobné zaměstnance a jejich zákazníky

 

Robert Kulmiński – Zdroje masové kultury na českém území – úvod do studia

Studie

Marko Lovrić – The Satirical Magazine “Koprive” and the Political, Social and Cultural Climate in the Early 20th Century Croatia

 

Jakub Machek – The Early Popular Press and Its Common Readers in Fin-De-Siècle Prague

New Metropolitans and their Popular Press in Fin de siècle Prague

Od Brousku ke Kurýru – česká cesta od lidového tisku k bulvárním deníkům na pozadí vývoje středoevropského tisku

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

 

Lenka Procházková – Dívčí romány na konci dlouhého devatenáctého století a genderové stereotypy v nich

 

Nikolina Šimetin Šegvić, Filip Šimetin Šegvić – Mass Manifestations and Aspects of Urban Popular Culture in Zagreb during the Second Half of the 19th Century

 

Rastislav Tóth – Kultúrny dôsledok priemyslovej revolúcie ako príprava k vojne

 

Bogdan-Vlad Vătavu – “The world of the hajduks”. Bandit subcultures in 19th century Romania and their balladry

Módní časopisy

Clipboard24

Tygodnik Mód 1871

Bluszcz 1881

Dobra Gospodyni 1902

Krakovský tisk

Krakovský tisk (1902-1913)

Illustriertes Prager Extrablatt

P1100222-e1411788976717

Illustriertes Prager Extrablatt (1879-1882)

Program workshopu Populární kultura ve střední a východní Evropě před první světovou válkou

Praha, 24. října 2014, Šporkúv Palác, Hybernská 3, místnost 303

pdf programu

8:45, Panel I (v češtině a slovenštině)
Robert KULMIŃSKI (Varšavská univerzita): Zdroje masové kultury na českém území – úvod do studia

Rastislav TÓTH  (Trnavská univerzita): Kultúrny dôsledok priemyslovej revolúcie ako príprava k vojne

Lenka PROCHÁZKOVÁ (Historický ústav AV ČR): Genderové konstrukty v dívčích románech konce dlouhého 19. století

Markéta HOLANOVÁ (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Sešitové detektivky v 1. polovině 20. století v Německu a v Čechách – srovnání edičních řad

Michal JAREŠ (Ústav pro českou literaturu AV ČR): „A Israel Kafka?“ (Nad Pražskou čarodějkou Francise Mariona Crawforda)

10:30, přestávka

 

10:45, Keynote address: Nathaniel D. WOOD (University of Kansas): The Interurban Matrix: The Dissemination of Local and Transnational Popular Culture in the Boulevard Press.

11:30,  přestávka

 

12:00 Panel II

Klaus HOEDL (University of Graz): Jewish music halls in Vienna around 1900

Viktor VELEK (University of Ostrava): Tamburitza music – a connecting factor of Slavic minorities in Vienna in the “long 19th century”

Bogdan-Vlad VĂTAVU (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca): An indicator of a delinquent subculture? 19th century Romanian popular culture on banditry[*]

13:30, přestávka na oběd

 

15:00 Panel III
Jana DORČÁKOVÁ (Charles University in Prague): The development of sensational press in Czech lands at the turn of the 20th century

Marko LOVRIĆ (University of Zagreb): The Satirical Magazine “Koprive” and the Political, Social and Cultural Climate in the Early 20th Century Croatia

Łukasz BISKUPSKI (University of Social Sciences and Humanities, Warsaw): Double birth of cinema in Russian Poland – the case of Łódź

16:10,  přestávka

 

16:30 Panel IV

Filip Šimetin ŠEGVIĆ, Nikolina Šimetin ŠEGVIĆ (University of Zagreb): Mass Manifestations and Aspects of Urban Popular Culture in Zagreb during the Second Half of the 19th Century

Karel ŠIMA (Centre for the study of popular culture, Prague): Four Antinomies of Mushrooming. On the Origin of Modern Mushrooming in Czech Lands

Filip HERZA (Charles University in Prague): Freakshow and the Imaginations of the Collective Body of Nation

17:50,  přestávka

 

18:10 Panel V
Juozapas PAŠKAUSKAS (Vilnius university): Private photo-collections and beginnings of mass culture in 19th century Lithuania

Matteo BERTELÉ (Ca‘ Foscari University of Venice): The Russian illustrated postcard as an object of imperial popular culture

19:00, zakončení workshopu

 

Workshop je součástí projektu “Počátky populární kultury v českých zemích” (GP13-39799P) Grantové agentury České republiky.

Workshop

Call for papers

Workshop: Populární kultura ve střední a východní Evropě před první světovou válkou

24. 10. 2014, Praha

Centrum pro studium populární kultury a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

Uzávěrka pro zaslání abstraktu: 10. 9. 2014

Záměrem workshopu je diskutovat nad tématy spojenými s ranou masově šířenou populární kulturou v oblasti střední a východní Evropy, zejména v souvislosti se zásadními společenskými a politickými změnami probíhajícími na přelomu 19. a 20. století.

Pokračování textu